naar PORTRETTENPAGINA

i n s p i r e d b y t h e m a s t e r s
De Savornin Lohmanlaan 12 B, 9722 HG Groningen - 050.5265061 - 06.37618440 - email: k.geertsma@home.nl - Zie ook: www.apanarcheo.nl

KLIK POSTER VOOR EEN FOTOSERIE VAN HET NIEUWE GRAFISCH ATELIER. In juni 2013 werd het Grafisch Atelier Geertsma verhuisd van Thesinge naar de Kerk-laan 30 te Haren, naar Het voormalig Biologisch Centrum van de Universi-teit Groningen. Tot 2020 zullen hier de werkzaamheden plaats vinden. Zie ook Facebook van Klaas Geertsma